Oprogramowanie » Kucharscy

System KC-Market kompleksowo wspiera pracę we wszystkich ważnych obszarach - od obsługi klienta poprzez zarządzanie dostawami i zapasem, aż po analizę danych i rozliczenie księgowe.

Program jest czytelny i łatwy w obsłudze. Poprzez automatyzację codziennych czynności, a także dzięki współpracy z urządzeniami sklepowymi zwiększa efektywność pracy, obniża koszty i zmniejsza liczbę pomyłek. Możliwości analityczne oraz narzędzia współpracy z dostawcami pozwalają lepiej zarządzać asortymentem i zapasami. KC-Market może współpracować z modułem centralnym KC-Menadżer tworząc jednolity system zarządzania siecią sklepów.


Opis funkcji oprogramowania:

KC-Firma
Obsługa funkcji związanych ze sprzedażą

 • wystawianie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących;
 • prowadzenie szybkiej sprzedaży detalicznej;
 • wystawianie faktur do paragonów oraz korekt do faktur;
 • rejestracja zwrotów detalicznych (reklamacji);
 • drukowanie duplikatów dokumentów sprzedaży i korygujących;
 • drukowanie cenników i ofert.

Prowadzenie gospodarki magazynowej

 • rejestracja dostaw i wydań towarów (PZ, WZ);
 • rejestracja przesunięć międzymagazynowych (MM+, MM-);
 • rejestracja przychodów i rozchodów wewnętrznych (PW, RW);
 • rejestracja zwrotów do dostawców (ZD);
 • rejestracja przecen (PC+, PC-);
 • drukowania dokumentów magazynowych pojedynczych, zbiorczych oraz zestawień tych dokumentów;
 • drukowanie rozdzielników PW, RW, MM+, MM-;
 • rejestracja spisów z natury oraz ich rozliczenie i wydruk;
 • rejestracja i obsługa zamówień do dostawców.

Zarządzanie finansami

 • rejestracja wpłat i wypłat z kasy (dokumenty KP, KW);
 • informacja o stanie gotówki w kasie oraz drukowanie raportów kasowych;
 • zarządzanie należnościami i zobowiązaniami;
 • drukowanie poleceń przelewu oraz zestawień gotówki;
 • drukowanie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty.

Wspomaganie pracy księgowości

 • rejestracja faktur zakupu i kosztowych w zdefiniowanym systemie teczek;
 • drukowanie rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży;
 • szybka informacja o bilansie podatku VAT w bieżącym miesiącu;
 • drukowanie rozliczenia zakupów (dostawy fakturowane, dostawy nie fakturowane, towary w drodze);
 • drukowanie zestawień dokumentów sprzedaży wg form płatności;
 • możliwość określenia kont rozrachunkowych dla kontrahentów w celu automatycznego dekretowania dokumentów wyeksportowanych do systemu księgowego.

Raportowanie zgromadzonych informacji

 • drukowanie raportu ogólnego (magazyn, kasa, rozrachunki, banki, bilans podatku VAT);
 • drukowanie szczegółowego raportu o towarze (kartoteka, obroty razem, zestawienia wszystkich operacji na towarze w zadanym okresie);
 • drukowanie szczegółowego raportu o kontrahencie (kartoteka, zestawienia wszystkich operacji z kontrahentem w zadanym okresie, stan rozrachunków);
 • drukowanie sumarycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w zdefiniowanym przez użytkownika układzie, np. wg okresów, grup towarowych, kontrahentów, dokumentów sprzedaży itp.);
 • drukowanie analitycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w układzie towarowym wg szczegółowo zdefiniowanych kryteriów);
 • drukowanie raportu o brakach towarów wg zdefiniowanych limitów;
 • drukowanie zestawień dowolnych obiektów dostępnych w programie (towarów, kontrahentów, dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych itp.). Zestawienia mogą zawierać wszystkie obiekty lub wybrane wg zdefiniowanych kryteriów;
 • eksport wszystkich raportów do dalszej obróbki poza programem (w formacie programu MS WORD oraz arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL).

Współpraca z urządzeniami sklepowymi

 • współpraca z kasami fiskalnymi w trybie off-line. Przesyłanie listy towarów do kas oraz odczyt sprzedaży z kas;
 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych. Automatyczna identyfikacja towarów w czasie edycji dokumentów magazynowych;
 • współpraca z terminalami przenośnymi (inwentaryzatorami);
 • współpraca z wagami metkującymi.

Współpraca z innymi programami

Program KC-Firma może współpracować z programami: KC-Serwer, KC-Etykiety, KC-Analizy oraz KC-POS tworząc zaawansowany system zarządzania sklepem. Dane z programu KC-Firma po przygotowaniu w programie KC-Eksport mogą być eksportowane do programów księgowych i automatycznie dekretowane na podstawie zdefiniowanych schematów księgowań. Program KC-Menadżer umożliwia analizę danych z sieci sklepów.

Obsługa wielu magazynów

 • definiowanie dowolnej ilości magazynów;
 • funkcje eksportu i importu dokumentów MM, umożliwiające automatyzację przesunięć międzymagazynowych;
 • możliwość przenoszenia dokumentów MM pomiędzy oddalonymi komputerami za pomocą nośników elektronicznych lub poczty email.

Praca w sieci komputerowej

 • możliwość pracy wielu osób na wspólnym magazynie;
 • program nie wymaga zakupu systemu sieciowego ani dedykowanego serwera sieciowego.

Administrowanie programem oraz danymi

 • definiowanie użytkowników i ich uprawnień (ochrona dostępu za pomocą haseł);
 • zaawansowany system tworzenia kopii bezpieczeństwa (archiwizacje automatyczne);
 • wbudowany mechanizm optymalizacji bazy danych;
 • wbudowane mechanizmy kontroli poprawności danych.

KC-Etykiety

 • automatyczne drukowanie cenówek na półkę do dokumentów przyjęcia i przeceny;
 • automatyczne drukowanie kodów kreskowych dla towarów nie kodowanych przez producenta;
 • drukowanie wywieszek towarowych oraz plakatów (promocje, wyprzedaże);
 • drukowanie cenników;
 • drukowanie książek kodów kasjera (także z kodami kreskowymi).

Wydruki mogą być tworzone dla dokumentów magazynowych (przyjęcie, przecena), dla grup towarowych, dla ręcznie wskazanych towarów lub dla towarów zarejestrowanych za pomocą inwentaryzatora. Program inteligentnie interpretuje dane, tworząc gotowe serie wydruków zgodnie z potrzebami sklepu. Wbudowane formy wydruków (projekty) mogą być modyfikowane przez użytkownika. Możliwe jest też tworzenie nowych projektów. Wydruki mogą zawierać informacje o towarze, grafikę, kody kreskowe, dostępne są bogate możliwości graficzne systemu Windows.

KC-Analizy

Rozliczenia księgowe sklepu

 • Raport salda towarów (sekcja obciążenia - wszystkie typy dowodów, sekcja sprzedaży i zwrotów z kas, sumaryczne rozliczenie salda, wycena w cenach zakupu, cenach detalicznych, VAT, marża, konfrontacja dostaw zewnętrznych);
 • Raport salda opakowań (sekcja obciążenia - wszystkie typy dowodów, sekcja sprzedaży i skupu z kas, sumaryczne rozliczenie salda);
 • Raport kasowy sklepu (utargi z kas, sprzedaż opakowań, wpłaty do banku, zwroty detaliczne, skup opakowań, zakupy gotówkowe, niegotówkowe formy sprzedaży);
 • Rejestr sprzedaży wg raportów fiskalnych z kas;
 • Rejestr zwrotów detalicznych;
 • Zestawienie wpłat i wypłat za opakowanie zwrotne.

Analizy sprzedaży

 • Szczegółowy raport o sprzedaży towarów. Sprzedaż w okresie, koszt zakupu, marża (%, kwota), wiele kryteriów oceny wyniku, możliwość wybrania towarów najlepszych lub najgorszych;
 • Raport "Towary wiodące w grupach". Informacja o sprzedaży towarów z poszczególnych grup. Sprzedaż w okresie, koszt zakupu, marża (%, kwota), wiele kryteriów oceny wyniku, możliwość wybrania towarów najlepszych lub najgorszych;
 • Raport "Struktura sprzedaży". Raport pokazuje alokację sprzedaży w takich kategoriach jak dni, tygodnie, miesiące, kwartały, grupy towarowe, kasy. Wynik zawiera sprzedaż, koszt zakupu, marżę oraz odniesienie do całości (struktura). Dostępne wykresy;
 • Raport "Rotacja towarów". Szczegółowa informacja o rotacji poszczególnych towarów (wskaźnik rotacji w dniach lub w razach). Wynik może oceniać kondycję zapasu lub wielkość dostaw. Możliwość wybrania towarów najlepiej lub najgorzej rotujących;
 • Raport "Struktura rotacji". Informacja o rotacji w kategoriach ogólnych (grupy towarowe, stawki VAT, SWW). Możliwość wybrania kategorii najlepiej lub najgorzej rotujących. Dostępne wykresy.

Analizy zakupów i zapasów

 • Raport "Struktura zakupów". Raport pokazuje alokację zakupów w takich kategoriach jak grupy towarowe, dostawcy, stawki VAT, SWW. Wiele kryteriów oceny wyniku. Możliwość wyboru wyników najlepszych lub najgorszych. Dostępne wykresy;
 • Raport "Struktura zapasów". Raport pokazuje alokację zapasów w takich kategoriach jak grupy towarowe, dostawcy, stawki VAT, SWW. Wiele kryteriów oceny wyniku. Możliwość wyboru wyników najlepszych lub najgorszych. Dostępne wykresy;
 • Raport "Towary zalegające". Raport pokazuje towary kupione we wskazanym okresie i będące nadal na stanie. Możliwość określenia kryteriów: grupa towarowa, dostawca, klasyfikacja. Wynik zawiera takie informacje jak: ilość, cena zakupu, data i numer faktury zakupu, dostawca. Doskonale nadaje się do rozliczenia sprzedaży komisowej;
 • Raport "Towary nie sprzedane od remanentu". Raport pokazuje towary pozostające na stanie od ostatniego remanentu.

Analizy pracy kas i kasjerów

 • "Raport godzinowy wg kas". Wyniki pracy kas w układzie godzinowym. Możliwość obserwacji obrotu, ilości koszyków, ilości pozycji towarowych oraz marży procentowo i kwotowo;
 • 'Raport o kasjerach". Badanie efektywności pracy kasjerów. Możliwość obserwacji obrotu, ilości koszyków, ilości pozycji towarowych.

Zaawansowane analizy koszyka zakupowego (badanie charakterystyki sklepu oraz zachowań klientów, badanie skuteczności promocji itp.)

 • Raport "Analiza koszyka - przegląd". Podstawowe informacje statystyczne o transakcjach we wskazanym okresie. Ilość koszyków, ilość pozycji, obrót, marża. Udział wyników dnia w stosunku do całego okresu (struktura);
 • Raport "Analiza koszyka - statystyka". Raport podaje statystyczny opis koszyka na podstawie zaawansowanych zapytań. Możliwe parametry to: zakres dat, godziny, kasy, zakres kwot koszyka, zakres ilości pozycji, zakres kwoty marży, zawartość (wskazany towar, wskazana grupa);
 • Raport "Analiza koszyka - zawartość". Raport podaje statystyczną zawartość koszyka (rozkład w grupach towarowych) na postawie zaawansowanych zapytań. Możliwe parametry to: zakres dat, godziny, kasy, zakres kwot koszyka, zakres ilości pozycji, zakres kwoty marży, zawartość.

KC-Serwer

Moduł KC-Serwer zapewnia ciągłą, automatyczną komunikację z kasami fiskalnymi oraz wagami metkującymi (praca on-line). Program cyklicznie odczytuje sprzedaż z kas, na bieżąco aktualizując stany towarowe. W bazie danych przechowywane są pełne treści paragonów. Nowo wprowadzone towary oraz zmiany cen są automatycznie wysyłane do kas i wag. Współpraca z kasami odbywa się "w tle" tzn. bez przerywania pracy kasjerów. Konstrukcja systemu gwarantuje zachowanie ciągłości pracy oraz integralności danych, nawet w razie awarii jednego z elementów (kasa, waga lub komputer). Po usunięciu usterki program automatycznie odczyta z kas zaległe paragony oraz zaktualizuje bazy towarowe kas i wag. Oprócz trybu pracy on-line program umożliwia ręczne sterowanie kasami.

Producent: Kucharscy s. c.